Conform Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”), datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Politica de confidenţialitate privește datele personale ale beneficiarilor noștri, partenerilor, celorlalte persoane care ne contactează și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică acelor date colectate prin intermediul site-ului nostru: www.guideme.ro.

Denumirea operatorului de date cu caracter personal: Programul GuideMe (in colaborare cu Fundatia World Vision Romania si Fundatia Vodafone Romania) este proprietarul website-ului https:/guideme.ro – datele personale pe care le prelucrăm de pe site și scopul acestora. Toate cererile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) la următoarea adresă de e-mail: contact@guideme.ro

1.   Termeni utilizați

 • Politică de Confidențialitate– informația conținută în acest document care stabilește modalitățile de colectare, prelucrare și partajare a datelor dumneavoastră cu caracter personal (“Politica”)
 • Programe– toate programele susținute și gestionate de către GuideMe prin cadrul website- https://www.guideme.ro
 • Parteneri – asociații, fundații, organizații non profit, școli, formatori precum și orice alți terți și reprezentanții acestora, alături de care Programul GuideMe își desfășoară activitatea
 • Vizitatori – persoanele fizice care accesează https://www.guideme.ro fără a avea un cont
 • Utilizatori – persoanele fizice care creează și/sau accesează un cont, utilizând astfel Programele Fundației prin intermediul website https://www.guideme.ro/
 • Beneficiari – persoanele fizice care beneficiază de Programul GuideMe prin intermediul Partenerilor
 • Donatori – persoane fizice care susțin Programul GuideMe prin donații / sponsorizări / legate / mecenate
 • Voluntari – persoanele fizice care susțin Programul GuideMe prin activitate de voluntariat

 

2.   Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Programul GuideMe   garantează și facilitează exercitarea drepturilor specifice protecției datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin obţinerea consimțământului dumneavoastră – art. 6, alin.1, lit. a GDPR.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriţi să ne adresaţi vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: contact@guideme.ro

Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de o lună.

În cazul în care avem nevoie de mai multe informaţii din partea dumneavoastră sau avem dificultăţi în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră. În cazul în care consideraţi că nu am soluţionat toate cererile dumneavoastră sau sunteţi nemulţumiţi de răspunsurile noastre, puteţi formula o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul şi soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteţi să vă adresaţi instanțelor de judecată împotriva noastră sau a autorităţii de supraveghere.

2.1.      Exercitați-vă drepturile

2.1.1 Să accesați datele dvs. personale – aveți dreptul să obțineți confirmarea sau infirmarea faptului că vă prelucrăm datele și să obțineți detalii precum categoriile de date prelucrate, scopul, destinatarii datelor, perioada de prelucrare și stocare.

2.1.2 Să cereți modificarea și/sau rectificarea datelor – în situația în care considerați ca datele dvs. sunt incorecte sau trebuie actualizate puteți cere rectificarea și/sau modificarea acestora.

2.1.3 Să solicitați restricționarea prelucrării – în situația în care considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs. sau în cazul in care considerați ca datele sunt incorecte și ne solicitați să le revizuim, în anumite circumstanțe stabilite de lege veți putea obține restricționarea prelucrării.

2.1.4 Să va opuneți prelucrării – aveți dreptul de a vă opune cu privire la datele prelucrate în scop de marketing direct sau în interesul nostru legitim, oferind un motiv specific cu privire la opunere.

2.1.5 Să solicitați ștergerea datelor personale sau portabilitatea celor furnizate de către dvs. către un alt operator – în anumite circumstanțe stabilite de lege veți putea obține ștergerea datelor dvs. personale atât timp cât Fundația nu are alte temeiuri legale pentru a le prelucra. De asemenea, portabilitatea datelor este posibilă într-un format structurat, care să poată fi citit automat, doar cu privire la anumite categorii de date și doar în condițiile stabilite de lege.

2.1.6 Să va retrageți consimțământul ori de câte ori prelucrarea se bazează pe acordul dvs. expres.

2.1.7 Să nu fiți supus unui proces decizional automatizat pe care am putea să îl utilizăm în cadrul activităților noastre și de a solicita intervenția umană cu privire la acesta.

2.1.8 Să dezactivați anumite tipuri de colectare și/sau utilizare a datelor, prin intermediul cookie-urilor și unor tehnologii similare sau utilizarea datelor în scopuri de marketing sau analize de date.

2.1.9 Să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă (în România, este competentă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care poate fi contactată la adresa anspdcp@dataprotection.ro). În acest sens, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru soluționarea oricăror cereri.

2.1.10 Vă rugăm să aveți în vedere că aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe, prin lege. Astfel de restricții vor fi verificate individual și vă vor fi comunicate în mod corespunzător.

 

3.   Prelucrarea datelor personale de către terți

Pentru a putea implementa și gestiona Programele pe care le susține, Programul GuideMe   colaborează cu diverse terțe părți. În acest sens, în cazul în care v-ați exprimat acordul sau există un interes legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, Programul GuideMe   va putea comunica aceste date părţilor terţe enumerate mai jos, în baza contractelor încheiate cu acestea.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Programul GuideMe   nu va comunica datele dvs. cu caracter personal niciunei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul dvs. în acest sens.

Cu toate acestea, pentru îndeplinirea scopurilor sale, Programul GuideMe   poate comunica datele dvs. personale unor terțe părți numai în următoarele situații:

 • Parteneri– organizațiile si persoanele fizice alături de care Programul își desfășoară activitatea precum asociații, fundații, organizații non profit, școli, formatori.
 • Furnizori de servicii– pentru a oferi și gestiona Programele pe care le susție, Programul GuideMe   utilizează servicii furnizate de terțe părți precum servicii de administrare a paginilor web, servicii de livrare, servicii de administrare a prezenței online a Fundației, servicii de hosting, platforme educaționale. În acest sens, Programul GuideMe   solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale prin încheierea unor acorduri scrise.
 • Consultanți sau parteneri externiai Programului care oferă asistență societății (de ex. Profesori, mentori, donatori)
 • Autorități publice și de reglementare– Programul GuideMe   poate comunica datele dvs. cu caracter personal în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

4.   Durata de stocare

Păstrarea datele personale se face pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima dvs. interacțiune cu Programul GuideMe    (conform legislației aplicabile sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu).

În cazul în care vă retrageți consimţământul pentru prelucrarea datelelor personale colectate prin intermediul website-ului, vom şterge toate datele dumneavoastră personale în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă stocarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale în continuare, pentru acea durată.

 

5.   Persoane terțe


Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți.
Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, de ex. dacă divulgarea este o obligație legală, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

 

6.   Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor şi ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate şi infrastructura IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementată o procedură internă care ne permite să descoperim, să notificăm şi să documentăm orice încălcare a securității în cel mai scurt timp posibil. Dacă descoperim o breşă de securitate în prelucrarea datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale. Veţi fi informat cu privire la breșa de securitate dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile şi libertăţile dumneavoastră

 

7.   Cerințe privind vârsta

Dacă nu aveți vârsta necesară pentru a vă gestiona propriul Cont cu care ne contactati, trebuie ca părintele sau tutorele dvs. să vă acorde permisiunea de a folosi Cont-ul. Cereți-i părintelui sau tutorelui să citească împreună cu dvs. aceste condiții.

Dacă sunteți părinte sau tutore și permiteți copilului dvs. să folosească serviciile, aceste condiții vi se aplică și sunteți responsabil(ă) pentru activitatea copilului în cadrul programului GuideMe.

 

8. Modificări ale politicii

Dacă ne decidem să modificăm prezenta politică de confidenţialitate pentru a proteja mai bine drepturile şi datele dumneavoastră personale, vom publica o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta. Nicio modificare a politicii de confidenţialitate nu vă va reduce drepturile fără consimţământul dumneavoastră.
Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat datele dumneavoastră personale şi că ne-ati acordat timpul necesar pentru a citi politica noastră de confidenţialitate. Vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi dacă mai aveţi orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale şi modul în care le prelucrăm.

 

Responsabilul cu protecţia datelor al Programului GuideMe poate fi contactat pe email la adresa contact@guideme.ro